Paryushan 2021 - Swapna Ceremony Fixed Nakro Labhs

Sign up below...

Labh Name
Labh Name
Swapna Ceremony Fixed Nakro
Swapna 1 - Gajvar $501 #1: Saurabh Shah
Swapna 2 - Rushabh $501 #1: Sahil, Ripal, Lay and Veer Shah
Swapna 3 - Kesari Sinh $501 #1: Sharad & Sonal Doshi
Swapna 4 - Lakshmiji $1501 #1: Gita and Kamlesh Shah Shah
Swapna 5 - Phool ni Mala $501 #1: Devang Ajmera
Swapna 6 - Chandra $501 #1: Vihaan & Sanaya Mehta
Swapna 7 - Sun $501 #1: Shripal-Ami Shah
Swapna 8 - Dhwaja $501 #1: Pankaj , Saritha and Pari Golecha
Swapna 9 - Pooran Kalash $501 #1: Ketki Maisheri
Swapna 10 - Padma Sarovar $501 #1: Bhavesh Maisheri
Swapna 11 - Khir Samudra $501 #1: Rajan and Dhara Shah
Swapna 12 - Bhuvan Viman $501 #1: Prasanth Nirmala Jain
Swapna 13 – Ratna Dhaglo $1001 #1: Nimesh & Vaishali Chheda
Swapna 14 - Agni Shikha $501 #1: Ramesh and Priti Mehta
Parnu Jhulavanu - $2001 #1: Vishval and Pooja Mehta
Aarti - $251 #1: Navin Vora
Mangaldivo - $251 #1: Navin Vora
Bhagwan na Mata-Pita - $501 #1: Nirali and Yash Shah