Shankheshwar Parshwanath Temple Labh Signup

Shankheshwar Parshwanath Temple Labh Signup

Saturday Oct 5 and Sunday Oct 6, 2019

JSMW Shila Establishment Plan

PLEASE NOTE:
  • We request the payment within 5 days of signup. Unfortunately, due to high demand, we cannot hold the signup much longer. We appreciate your support and understanding
Following Labhs will be available via Gheeboli on or before Saturday, October 5th, 2019
Completed Gheeboli Name
Bhadra Shila – South – Dakshin – Yaam – 4 Individuals ($20,007.00) Dilip & Aruna Arwindekar Pravin & Veena Dand
Viksha Shila – West – Paschim – Varun – 4 Individuals ($20,007.00) Bhadresh & Manju Mehta Sandeep & Jhalak Mehta
Aparajit Shila – North – Uttar – Kuber – 4 Individuals ($20,007.00) Niranjan & Ila Shah Pragnesh & Sonal shah
Saubhagini Shila – East – Purva – Indra – 4 Individuals ($20,007.00) Shah Parivar Of Maryland
Gautam Swami – 4 Individuals ($30,006.00) Navin & Nirmala Vora Gunvanti Gala Pinkesh & Vaishali Gala Mansukhlal & Niranjna Haria Jairaj & Varsha Shah
Ghantakaran Mahavir – 4 Individuals ($22,222.00) Sharad & Sonal Doshi Dimple & Rupal Doshi Devang & Rani Ajmera Sahil & Ripal Shah
Manibhadra Vir – 4 Individuals ($20,007.00) Dr.Nitinbhai and Vidhyaben Patani Amit & Harshada Patani
Nanda Shila – South East – Agni Khuno – 4 Individuals ($6,003.00) Manjula & Fakirchand Dalal
Jaya Shila – South West – Nairutya – 4 Individuals ($7,002.00) Vishal & Mily Mehta
Ajita Shila – North West – Vayavya – 4 Individuals ($36,636.00) Arvind & Sanyukta Shah
Shukla Shila – North East – Ishaan – 4 Individuals ($5,001.00) Dr. Manoj & Kanta Dharamsi
Dharni/Kurmi Shila for Shankheshwar Parshwanath Bhagwan – Moolnayak – 8 Individuals ($115,151.00) Atul & Aruna Shah
Shantinath Bhagwan – 6 Individuals ($17,752.00) Ami & Jatin Shah Megha & Nilesh Doshi Shilpa & Paresh Shah Minal & Pinkesh Shah
Adeshwar (Adinath) Bhagwan – 6 Individuals ($25,125.00) kiran & Sharmila Mehta Mahesh & Pramila Shah Umed & Shakuntala Shah
Munisuvrat Bhagwan – 8 Individuals ($25,125.00) Jyoti & Kanu Doshi
Neminath Bhagwan – 8 Individuals ($25,526.00) Manoj & kanta Dharamsi Pravin & Veena Dand
Tirthankar Bhagwan In Rangmandap – Simandhar Swami – 4 Individuals ($17,777.00) Manjula & Fakirchand Dalal Pratixa Khona
Tirthankar Bhagwan In Rangmandap – Mahavir Swami – 4 Individuals ($15,556.00) Pinkesh & Minal Shah Sandeep & Jhalak Mehta
Tirthankar Bhagwan In Rangmandap – Shantinath – 4 Individuals ($11,111.00) Pravin & Veena Dand
Tirthankar Bhagwan In Rangmandap -Chandraprabhu – 4 Individuals ($12,224.00) Ashok & Pallavi Shah Dipak & Nila Shah Hitesh & Jyoti Shah Kalpesh & Komal Shah
Padmavati Devi – 4 Individuals TBD

Sign up below...

LabhName
LabhName
$301 Labh (Nakro per family)
Ashta Prakari Poojan on Nanda Shila - South East - Agni Khuno - $301 Labh (Nakro per family)#1: Gunvanti Gala
#2: Lakin Haria
Ashta Prakari Poojan on Bhadra Shila - South - Dakshin - Yaam - $301 Labh (Nakro per family)#1: Rasikbhai & Kalpnaben Parekh
#2: Sudhir & Dharini Khona
Ashta Prakari Poojan on Jaya Shila - South West - Nairutya - $301 Labh (Nakro per family)#1: Mrugesh & Jasmili Majmuder
#2: Deepal & Ujjval Shah
Ashta Prakari Poojan on Viksha Shila - West - Paschim - Varun - $301 Labh (Nakro per family)#1: Saurabh & Neha Shah
#2: Denil & Pooja Shah
Ashta Prakari Poojan on Ajita Shila - NorthWest - Vayavya - $301 Labh (Nakro per family)#1: Jaimini JIGNESH Shah
#2: Palak Mitesh Sanghvi
Ashta Prakari Poojan on Aparajit Shila - North - Uttar - Kuber - $301 Labh (Nakro per family)#1: Manoj & Kanta Dharamsi
#2: Sheel & Tejal Lodhaya
Ashta Prakari Poojan on Shukla Shila - North East - Isshaan - $301 Labh (Nakro per family)#1: Pratixa Khona
#2: Hemangini & Harshid Shah
Ashta Prakari Poojan on Saubhagini Shila - East - Purva - Indra - $301 Labh (Nakro per family)#1: Sandeep & Jhalak Mehta
#2: Manju & Bhadresh Mehta
$751 Labh (Nakro per family)
Ashta Prakari Poojan on Dharni/Kurmi Shila for Shankheshwar Parshwanath Bhagwan - Moolnayak#1: Niranjan & Ila Shah
#2: Devang Doshi
$501 Labh (Nakro per family)
Ashta Prakari Poojan on Shila for Shantinath Bhagwan#1: Akshay & Ashvi Mehta
#2: Raju & Monica Shah
Ashta Prakari Poojan on Shila for Adeshwar (Adinath) Bhagwan#1: Arvind and Sanyukta Shah
#2: Nilesh & Megha Doshi
Ashta Prakari Poojan on Shila for Munisuvrat Bhagwan#1: Pravin & Veena Dand
#2: Kanu & Jyoti Doshi
Ashta Prakari Poojan on Shila for Neminath Bhagwan#1: Manoj & Kanta Dharamsi
#2: Hiranya & Anupa Maru
$201 Labh (Nakro per family)
Ashta Prakari Poojan on Shila for Tirthankar Bhagwan In Rangmandap - Simandhar Swami - $201 Labh (Nakro per family)#1: Pratixa Khona
#2: Fakirchand & Manjula Dalal & Family
Ashta Prakari Poojan on Shila for Tirthankar Bhagwan In Rangmandap - Mahavir Swami - $201 Labh (Nakro per family)#1: Pravin & Veena Dand
#2: Nikunj Shah
Ashta Prakari Poojan on Shila for Tirthankar Bhagwan In Rangmandap - Shantinath - $201 Labh (Nakro per family)#1: Pravin & Veena Dand
#2: Manoj & Kanta Dharamsi
Ashta Prakari Poojan on Shila for Tirthankar Bhagwan In Rangmandap -Chandraprabhu - $201 Labh (Nakro per family)#1: Ami and Mehul Doshi
#2: Arvind and Nayana Mehta
Chovisi Bhagwan 1 (Rushabh Dev / Adinath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 1 (Rushabh Dev / Adinath)#1: Manoj & Kanta Dharamsi
#2: Allap & Sheetal Shah
$3001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 1 (Rushabh Dev / Adinath)#1: Pravin & Veena Dand
Chovisi Bhagwan 2 (Ajitnath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 2 (Ajitnath)#1: DILIP DHARAMSHI
#2: ajeet Choxi
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 2 (Ajitnath)#1: DILIP DHARAMSHI
Chovisi Bhagwan 3 (Sambhavnath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 3 (Sambhavnath)#1: Jay & Meena Gangar
#2: Ashok & Nayana Gangar
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 3 (Sambhavnath)#1: Arvind & Nayana Mehta
Chovisi Bhagwan 4 (Abhinandan)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 4 (Abhinandan)#1: Pooja and vishval Mehta
#2: Kalpesh & komal Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 4 (Abhinandan)#1: Vishval Mehta
Chovisi Bhagwan 5 (Sumatinath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 5 (Sumatinath)#1: Harsh & Nidhi Shah
#2: Viren & Anila Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 5 (Sumatinath)#1: Jitendra Shah
Chovisi Bhagwan 6 (Padmaprabhu)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 6 (Padmaprabhu)#1: Jyostna Bhupendra Shah
#2: Sharmishta Snehalkumar Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 6 (Padmaprabhu)#1: Mulchand Maloo
Chovisi Bhagwan 7 (Suparshvanath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 7 (Suparshvanath)#1: Navin & Nirmala Vora
#2: Tapan & Sonal Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 7 (Suparshvanath)#1: Swetal & Darshini Shah
Chovisi Bhagwan 8 (Chandraprabhu)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 8 (Chandraprabhu)#1: Kamlesh & Arti Shah
#2: Jatin parul Jain
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 8 (Chandraprabhu)#1: Tushar & Nishma Shah
Chovisi Bhagwan 9 (Pushpadanta)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 9 (Pushpadanta)#1: khimji and devkunvar dharamshi
#2: Bhupesh & Pallavi Babu
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 9 (Pushpadanta)#1: khimji and devkunvar dharamsi
Chovisi Bhagwan 10 (Shitalnath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 10 (Shitalnath)#1: Jasvant & Urmila Doshi
#2: Hasmukh and Kokila Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 10 (Shitalnath)#1: Praful & Pratima Shah
Chovisi Bhagwan 11 (Shreyansnath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 11 (Shreyansnath)#1: Ketki and Bhavesh Maisheri
#2: Ketki and Bhavesh Maisheri
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 11 (Shreyansnath)#1: Ketki and Bhavesh Maisheri
Chovisi Bhagwan 12 (Vasupujyaswami)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 12 (Vasupujyaswami)#1: Rakhi and Jay
#2: Swetal & Darshini Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 12 (Vasupujyaswami)#1: Narendra & Sangita Shah
Chovisi Bhagwan 13 (Vimalnath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 13 (Vimalnath)#1: Hiranya & Anupa Maru
#2: Raeyan Shah & Shreya Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 13 (Vimalnath)#1: Gita (Sahil & Ripal) Shah
Chovisi Bhagwan 14 (Anantnath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 14 (Anantnath)#1: Anant Choxi
#2: Sharmila Mehta
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 14 (Anantnath)#1: Sharmila Kiran Mehta
Chovisi Bhagwan 15 (Dharmanath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 15 (Dharmanath)#1: Pratixa Khona
#2: Hitesh - Ripal Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 15 (Dharmanath)#1: Arvind & Sanyukta Shah
Chovisi Bhagwan 16 (Shantinath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 16 (Shantinath)#1: Kantilal/Meeta Gangar
#2: Sneha & Vinay (Detroit) Shah
$3001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 16 (Shantinath)#1: Arvind and Sanyukta Shah
Chovisi Bhagwan 17 (Kunthunath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 17 (Kunthunath)#1: Dipakkumar Shah
#2: Deepal & Ujjval Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 17 (Kunthunath)#1: Vishal & Mily Mehta
Chovisi Bhagwan 18 (Aranath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 18 (Aranath)#1: Prasanth & Nirmala Jain
#2: Rajan Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 18 (Aranath)#1: Pragnesh & Neeta Shah
Chovisi Bhagwan 19 (Mallinath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 19 (Mallinath)#1: Dr. Leena Parikh
#2: Mradung & Khushbu Palrecha
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 19 (Mallinath)#1: Raju & Rupal Desai
Chovisi Bhagwan 20 (Munisuvratswami)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 20 (Munisuvratswami)#1: Jigar & Nency Shah
#2: Sahil & Ripal Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 20 (Munisuvratswami)#1: Kanu & Jyoti Doshi
Chovisi Bhagwan 21 (Naminath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 21 (Naminath)#1: Ramesh & Priti Mehta
#2: Amit Patani
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 21 (Naminath)#1: Ramesh & Priti Mehta
Chovisi Bhagwan 22 (Neminath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 22 (Neminath)#1: Harilal & Jhaver Gangar
#2: Manish & Nirmala Vora
$3001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 22 (Neminath)#1: Niranjan & Ila shah
Chovisi Bhagwan 23 (Parshvanath)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 23 (Parshvanath)#1: Pinkesh & Minal Shah
#2: Vishal & Mily Mehta
$3001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 23 (Parshvanath)#1: Niranjan & Ila S
Chovisi Bhagwan 24 (Mahavir Swami)
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chovisi Bhagwan 24 (Mahavir Swami)#1: Kunal & Poonam Shah
#2: Navin and Nirmala Vora
$3001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chovisi Bhagwan 24 (Mahavir Swami)#1: Jasvant & Urmila Doshi
Gautam Swami
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Gautam Swami#1: Pinkesh & Minal Shah
#2: Nimesh Chheda
Parshva Yaksh
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Parshva Yaksh#1: Hitesh & Jyoti Shah
#2: Ashish and Jallika Tolia
$2501 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Parshva Yaksh#1: Mihir sudhir Khona
Padmavati Devi
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Padmavati Devi#1: atul shah
#2: Pinkesh & Minal Shah
Nirvani Devi
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Nirvani Devi#1: Kirit & Bharti Khajuria
#2: Kalpana & Manohar Hegde
$2501 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Nirvani Devi#1: Kirit & Bharti Khajuria
Chakreshwari Devi
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Chakreshwari Devi#1: Sheel and Tejal Lodaya
#2: Jatin parul Jain
$2501 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Chakreshwari Devi#1: Pravin & Veena Dand
Saraswati Devi
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Saraswati Devi#1: Rushil Shah
#2: Amol Ajmera
$2501 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Saraswati Devi#1: Neil and Aarna Jariwala
Ghantakaran Mahavir
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Ghantakaran Mahavir#1: Dimple & Rupal Doshi
#2: Sharad & Sonal Doshi
Manibhadra Vir
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Manibhadra Vir#1: Tushar Nishma Shah
#2: Dharmishta & Pinak Shah
Jindatta Kushalsuri Maharaj
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Jindatta Kushalsuri Maharaj#1: Pari, Pankaj & Saritha Golecha
#2: Maulik Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Jindatta Kushalsuri Maharaj#1: Mulchandji & Nirmalaji Maloo
Hemchandracharya Maharaj
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Hemchandracharya Maharaj#1: Hitesh & Falguni Doshi
#2: PVO3C2D957U99AQB1K6G2OVP http://google.com/274 PVO3C2D957U99AQB1K6G2OVP http://google.com/274
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Hemchandracharya Maharaj#1: Fakirchand & Manjula Dalal & Family
Shatrunjay (Palitana) Patt
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Shatrunjay (Palitana) Patt#1: Sharad & Sonal Doshi
#2: Sharad Doshi
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Shatrunjay (Palitana) Patt#1: Nilay & Namita Shah
Girnar Patt
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Girnar Patt#1: Harsukh and Rekha Kamani
#2: Jaimini Jignesh Shah
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Girnar Patt#1: Ashok & Pallavi Shah
Sammet Shikharji Patt
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Sammet Shikharji Patt#1: Amit Patani
#2: Jatin parul Jain
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Sammet Shikharji Patt#1: Saguna Bansal Darshan Jain
Pavapuri Patt
$201 Labh (Nakro per family) - Ashta Prakari Poojan on Shila - Pavapuri Patt#1: Hemal & Charlie Shah
#2: Parul Mehta
$2001 Labh (Nakro for 2 individuals) - Shilanyas - Pavapuri Patt#1: Hemal & Charlie Shah

Post navigation